Giỏ hàng
Cam kết của các impact startup tham gia chương trình?

FAQ PP 2 RealNgày: 19-08-2020 bởi: Mr Tuấn Anh

Cam kết của các impact startup tham gia chương trình?

Dự kiến mỗi impact startups sẽ dành trung bình 3 tiếng/tuần cho các hoạt động của Startups bao gồm các buổi Training (2-3 tuần/lần), Office Hour (1-3 lần/tháng) và Mentorship (1 lần/tháng). Để tham gia hiệu quả, các impact startup cần chú ý:

  • Cam kết hoàn thành các bài tập được giao trước mỗi buổi gặp để có kiến thức nền tảng và trao đổi hiệu quả  với các chuyên gia.
  • Tập trung xác định mục tiêu kết nối với các Mentor, câu hỏi trọng tâm cho mỗi buổi Office Hour, và kiến thức cần đạt được sau các buổi Training; thường xuyên đo lường xem mình có đang đạt được những mục tiêu đề ra trong quá trình tham gia hay không
  • Chuyên nghiệp về thời gian, cách thức giao tiếp với chuyên gia, đặc biệt khi các buổi trao đổi trong chương trình sẽ diễn ra trực tuyến (mạng internet, không gian yên tĩnh, đúng giờ hẹn)
  • Chủ động đặt câu hỏi và phát triển mối quan hệ với các chuyên gia lâu dài, không chỉ với Mentor mà còn với các anh chị tham gia Training và Office Hours.