Giỏ hàng
Vì sao chương trình lại thu phí?

FAQ PP 2 RealNgày: 19-08-2020 bởi: Mr Tuấn Anh

Vì sao chương trình lại thu phí?

Để có thể xây dựng một chương trình ươm tạo kéo dài 5 tháng, gồm 8 workshops, office hour với 30 chuyên gia, mentorship 1:1, Seed Planter cần khoản chi phí nhỏ để tổ chức các hoạt động này.  Phí tham gia chương trình 3 triệu là một khoản đầu tư nhỏ so với giá trị startup nhận được trong suốt 5 tháng tham gia chương trình. Đồng thời cũng là cách để startup thể hiện cam kết của mình.