Giỏ hàng
Startup của tôi không giải quyết các vấn đề xã hội thì tôi có thể đăng ký tham gia PP không?

FAQ PP 2 RealNgày: 19-08-2020 bởi: Mr Tuấn Anh

Startup của tôi không giải quyết các vấn đề xã hội thì tôi có thể đăng ký tham gia PP không?

PP cũng như các hoạt động khác của Seed Planter đều tập trung vào việc hỗ trợ và phát triển các doanh nghiệp xã hội. Do đó, một trong những tiêu chí đánh giá của PP là định hướng doanh nghiệp xã hội của Startup.