Giỏ hàng
Tôi không dự định định hướng startup của mình theo hướng doanh nghiệp tạo tác động xã hội. Như vậy, tôi có thể đăng ký tham gia PP không?

FAQ PP 2 RealNgày: 19-08-2020 bởi: Mr Tuấn Anh

Tôi không dự định định hướng startup của mình theo hướng doanh nghiệp tạo tác động xã hội. Như vậy, tôi có thể đăng ký tham gia PP không?

PP cũng như các hoạt động khác của Seed Planter đều tập trung vào việc hỗ trợ và phát triển các doanh nghiệp xã hội. Do đó, một trong những tiêu chí đánh giá của PP là định hướng doanh nghiệp xã hội của Startup.