Giỏ hàng
PP khác với Seeding Camp (SC) như thế nào?

FAQ PP 2 RealNgày: 19-08-2020 bởi: Mr Tuấn Anh

PP khác với Seeding Camp (SC) như thế nào?

PP là một chương trình ươm tạo kéo dài 5 tháng gồm các hoạt động Mentorship, Training, và Office Hour để giúp các impact startup hoàn thiện sản phẩm, mô hình kinh doanh và đưa sản phẩm ra thị trường. PP hướng đến các impact startup đã có sản phẩm khả dụng tối thiểu (Minimum Viable Product) hoặc sản phẩm mẫu (prototype). 


SC là một khóa học toàn thời gian kéo dài 3 ngày nhằm trang bị những kỹ năng (Design Thinking) và quy trình hiệu quả (Lean Social Canvas) để thử nghiệm và xây dựng những ý tưởng kinh doanh vừa tạo lợi nhuận vừa giải quyết các vấn đề xã hội. SC không chỉ dành cho các startup đã có sản phẩm mà còn dành cho các bạn trẻ trong giai đoạn hình thành ý tưởng.