Giỏ hàng
Ai là cố vấn (mentors) của PP?

FAQ PP 2 RealNgày: 24-08-2020 bởi: Mr Tuấn Anh

Ai là cố vấn (mentors) của PP?

PP đã tuyển chọn một số anh chị Mentors vừa có nhiều kinh nghiệm khởi nghiệp, vừa có kinh nghiệm làm việc trong mảng tạo tác động xã hội. Ngoài ra, sau khi tuyển chọn các startup, căn cứ trên nhu cầu và ngành nghề cụ thể của từng team, PP sẽ tìm thêm các chuyên gia phù hợp để hỗ trợ tốt nhất cho impact startup tham gia chương trình.