Giỏ hàng
Pursuing Purpose (PP) giống và khác gì với các chương trình accelerator?

FAQ PP 2 RealNgày: 24-08-2020 bởi: Mr Tuấn Anh

Pursuing Purpose (PP) giống và khác gì với các chương trình accelerator?

Giống: Cấu trúc chương trình bao gồm (1) training - các buổi đào tạo, (2) mentorship - kết nối startup với 1 cố vấn, (3) office hour - c ác buổi tư vấn 1-1 với các chuyên gia.

Khác: 

  • PP được thiết kế dành riêng cho doanh nghiệp tạo tác động xã hội
  • Chương trình được thiết kế online để tận dụng nguồn lực chuyên gia từ nhiều vùng miền ở Việt Nam và trên thế giới
  • PP không lấy cổ phần và không đầu tư vào impact startup