Giỏ hàng
PP mở đơn đăng ký tham gia khi nào?

FAQ PP 2 RealNgày: 19-08-2020 bởi: Mr Tuấn Anh

PP mở đơn đăng ký tham gia khi nào?

Hiện tại, Pursuing Purpose khóa 3 sẽ mở đơn đến hết 24/8/2021 và chương trình sẽ kéo dài 4 tháng từ tháng 9/2021 đến tháng 12/2021.
Để đăng ký tham gia chương trình, điền đơn tại: Đơn đăng kí