Giỏ hàng
Việc tham gia PP bắt đầu lúc nào cũng được hay đơn đăng ký chỉ mở theo những thời gian nhất định?

FAQ PP 2 RealNgày: 19-08-2020 bởi: Mr Tuấn Anh

Việc tham gia PP bắt đầu lúc nào cũng được hay đơn đăng ký chỉ mở theo những thời gian nhất định?

Đơn đăng ký chỉ được mở theo thời gian nhất định. Hiện tại, Pursuing Purpose khóa 02 sẽ mở đơn từ 08/08/2020 đến 10/09/2020 và chương trình sẽ kéo dài từ tháng 9/2020 đến hết tháng 1/2021.