Giỏ hàng
Chương trình có đầu tư trực tiếp hoặc kết nối tôi với nhà đầu tư không?

FAQ PP 2 RealNgày: 19-08-2020 bởi: Mr Tuấn Anh

Chương trình có đầu tư trực tiếp hoặc kết nối tôi với nhà đầu tư không?

Trọng tâm của PP là giúp startup định hình được mô hình kinh doanh và hoàn thiện sản phẩm, là một bước nền tảng quan trọng để startup có thể tìm được nguồn vốn và dòng tiền phù hợp cho doanh nghiệp mình. PP sẽ kết nối startup với các chuyên gia về nhiều lĩnh vực, trong đó có các chuyên gia về tài chính, kêu gọi đầu tư. Tuy nhiên, PP không đầu tư trực tiếp vào các startup. Nếu startup đủ yêu cầu để nhận vốn đầu tư, PP sẽ kết nối với các nhà đầu tư phù hợp. Tuy nhiên, gọi vốn đầu tư không phải là ưu tiên của chương trình.