Giỏ hàng
Tôi đang tham gia một chương trình mentorship khác do một đơn vị khác tổ chức. Tôi có nên/có thể đăng ký tham gia PP nữa không?

FAQ PP 2 RealNgày: 18-08-2020 bởi: Mr Tuấn Anh

Tôi đang tham gia một chương trình mentorship khác do một đơn vị khác tổ chức. Tôi có nên/có thể đăng ký tham gia PP nữa không?

PP không giới hạn về việc Startup tham gia các chương trình mentorship khác. Tuy nhiên, PP có những yêu cầu về mặt thời gian và công việc Startup phải thực hiện. Thông thương, các Startup tham gia PP sẽ dành ra khoảng 3 tiếng mỗi tuần cho các hoạt động.