Giỏ hàng
Việc tuyển chọn startups tham gia PP gồm những vòng nào?

FAQ PPNgày: 12-06-2020 bởi: Mr Tuấn Anh

Việc tuyển chọn startups tham gia PP gồm những vòng nào?

Việc tuyển chọn startups tham gia PP gồm 2 vòng:Chuẩn bị hồ sơ đăng ký: Đại diện Startup (ứng viên) hoàn tất form đăng ký.

  1. Phỏng vấn: Ứng viên qua được vòng sơ loại sẽ được mời phỏng vấn trước khi chương trình đưa ra quyết định lựa chọn cuối cùng.

Ứng viên có thể là Founder, CEO, hoặc người có chức vụ chủ chốt tại Startup và sẽ là người đại diện của Startup trong cả quá trình tham gia chương trình. Tuy nhiên, Startup có thể tự do lựa chọn người tham gia các buổi gặp gỡ với Expert tùy thuộc theo chuyên môn của thành viên.