Giỏ hàng
Việc tham gia PP bắt đầu lúc nào cũng được hay đơn đăng kí chỉ mở theo những thời gian nhất định?

FAQ PPNgày: 12-06-2020 bởi: Mr Tuấn Anh

Việc tham gia PP bắt đầu lúc nào cũng được hay đơn đăng kí chỉ mở theo những thời gian nhất định?

Hiện tại, PP có 2 chương trình một năm: Spring class tháng 1-5 (application mở vào tháng 11) và Fall class tháng 8-12 (application mở vào tháng 6