Giỏ hàng
Việc tham gia PP hiệu quả phù hợp vào những yếu tố nào?

FAQ PPNgày: 12-06-2020 bởi: Mr Tuấn Anh

Việc tham gia PP hiệu quả phù hợp vào những yếu tố nào?

Mỗi Expert sẽ có một phong cách làm việc, cách tiếp cận và giải thích vấn đề khác nhau. Tuy nhiên, đây là vài yếu tố cơ bản để các Startup có thể tối ưu hóa các buổi trao đổi và áp dụng thành công các gợi ý của Expert:-         Sự cam kết: Để có buổi trao đổi hiệu quả, Startup sẽ phải hoàn thành bài tập được giao và gửi cho Expert trước buổi hẹn. Quá trình khởi nghiệp đã rất vất vả và bộn bề, nhưng người tham gia phải dành thời gian chuẩn bị cho các buổi gặp gỡ trong suốt 5 tháng.

-         Sự tập trung: Các doanh nghiệp khi mới bắt đầu có rất nhiều khó khăn và câu hỏi, tuy nhiên thời lượng mỗi buổi gặp gỡ do PP thiết kế chỉ kéo dài 60 phút. Vậy nên, người tham gia phải xác định và tập trung đâu là trọng tâm của câu hỏi, tránh sa vào các câu hỏi lan man, rời rạc mà thiếu tính chiến lược lâu dài.

-         Sự chuyên nghiệp: về thời gian, cách thức giao tiếp với nhau trong suốt chương trình. Experts của PP làm việc trong và ngoài nước, vậy nên rất nhiều buổi gặp gỡ sẽ diễn ra online, điều này càng đòi hỏi sự chuyên nghiệp và tôn trọng của người tham gia.

-         Sự chủ động: PP chỉ là câu nối để các Startup có thể gặp gỡ các Expert, vậy nên, nếu người tham gia muốn phát triển mối quan hệ Mentorship lâu dài thì phải chủ động follow-up.