Giỏ hàng
Chương trình có hỗ trợ cấp vốn cho các startup của tôi không? Nếu có, mức vốn là bao nhiêu? Nếu không, chương trình có thể kết nối tôi với các đơn vị hoặc nhà đầu tư nào?

FAQ PPNgày: 12-06-2020 bởi: Mr Tuấn Anh

Chương trình có hỗ trợ cấp vốn cho các startup của tôi không? Nếu có, mức vốn là bao nhiêu? Nếu không, chương trình có thể kết nối tôi với các đơn vị hoặc nhà đầu tư nào?

Hiện tại, PP chỉ dừng lại ở mức độ hỗ trợ các Startup kết nối với các chuyên gia về nhiều lĩnh vực để phát triển doanh nghiệp của mình, trong đó có các chuyên gia về tài chính, kêu gọi đầu tư. Tuy nhiên, PP không hỗ trợ cấp vốn cho các Startup cũng như không kết nối Startup với các nhà đầu tư