Giỏ hàng
Tóm tắt ngắn gọn nhiệm vụ của Startup khi tham gia PP?

FAQ PPNgày: 12-06-2020 bởi: Mr Tuấn Anh

Tóm tắt ngắn gọn nhiệm vụ của Startup khi tham gia PP?

-         Startup đặt mục tiêu phát triển trước khi tham gia chương trình và theo dõi xem việc tham gia PP có giúp đỡ Startup hoàn thành kế hoạch phát triển đấy như thế nào.

-         Startup sẽ gặp mặt 1-3 Expert mỗi tháng, mỗi buổi kéo dài 60 phút, trong vòng 5 tháng liên tục theo các chủ đề đề ra.

-         Trước mỗi buổi gặp, Startup sẽ phải hoàn thành bài tập pre-work để tóm tắt tình hình hiện tại, các vấn đề đang gặp phải, và các câu hỏi cho Expert. Startup sẽ gửi prework cho Expert ít nhất 3 ngày trước buổi hẹn

-         Sau mỗi buổi hẹn, Startup sẽ hoàn thành form đánh giá dành cho buổi gặp gỡ với Expert. Ngoài ra, Startup sẽ có check-in với Program Lead vào trước, giữa, và cuối chương trình.

-         Startup tham gia bản khảo sát hàng năm trong sau khi tham gia chương trình.