Giỏ hàng
PP khác với Seeding Camp (SC) như thế nào?

FAQ PPNgày: 12-06-2020 bởi: Mr Tuấn Anh

PP khác với Seeding Camp (SC) như thế nào?

PP là một chương trình bán thời gian kéo dài 5 tháng gồm các buổi gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm với các chuyên gia (Expert) về các xây dựng chiến lược và phát triển Startup một cách toàn diện, ví dụ như Sales, Marketing, Operations, HR, etc. PP hướng đến các doanh nhân xã hội mới bắt đầu (1-3 năm thành lập công ty).

SC là một khóa học toàn thời gian kéo dài 3 ngày nhằm trang bị những kỹ năng  (Design Thinking) và quy trình hiệu quả (Lean Social Canvas) để thử nghiệm và xây dựng những ý tưởng kinh doanh vừa tạo lợi nhuận vừa giải quyết các vấn đề xã hội. SC không chỉ dành cho các doanh nhân xã hội mới bắt đầu (1-2 năm thành lập công ty) mà còn dành cho các bạn trẻ quan tâm và hứng thú với mô hình khởi nghiệp xã hội.