Giỏ hàng
Phí tham gia chương trình là bao nhiêu?

FAQ PPNgày: 12-06-2020 bởi: Mr Tuấn Anh

Phí tham gia chương trình là bao nhiêu?

Trước khi bắt đầu chương trình, mỗi Startup sẽ nộp cho Seed Planter 1,500,000 VND.

Sau khi kết thúc chương trình, Seed Planter cam kết sẽ hoàn lại 1,000,000 VND trong tổng số 1,500,000 VND bạn đóng trước khi tham gia chương trình nếu bạn hoàn thành các cam kết với chương trình. Seed Planter chỉ giữ lại một khoản phí nhỏ để tổ chức các buổi meeting up, training và logistic và một khoản phí có hoàn lại để đảm bảo sự cam kết của người tham dự.