Giỏ hàng
Võ Duy Anh

Speaker PPNgày: 15-08-2020 bởi: Mr Tuấn Anh

Võ Duy Anh

Anh có kinh nghiệm làm việc tại KPMG Vietnam và Novo Nordisk, quản Lý Vận Hành tại 500 Startups Vietnam trong đó anh phụ trách xây dựng và tối ưu hóa các quy trình nội bộ về hoạt động của quỹ và hỗ trợ các hoạt động gây quỹ và Quản Lý Chiến Lược và Vận Hành tại Trung Tâm Khởi Nghiệp và Sáng Tạo - Đại Học Fulbright Việt Nam