Giỏ hàng
Vũ Anh Tú

Speaker PPNgày: 15-08-2020 bởi: Mr Tuấn Anh

Vũ Anh Tú

Anh Tú là Co-founder Nhà hàng dạ thực Noir & Blanc tại Thành phố Hồ Chí Minh - Nhà hàng Bóng tối đã trở thành hiện tượng nhờ phương thức marketing “truyền miệng”, với khoảng một nửa số nhân viên là những người khiếm thị, khiếm thính. Nhà hàng đã mang về doanh thu 1,1 triệu USD và lợi nhuận gần 300.000 USD (tương đương 7 tỷ đồng) trong năm 2018. Noir là một trong số ít doanh nghiệp xã hội vừa mang lại giá trị cho cộng đồng, vừa đạt lợi nhuận khá cao.