Giỏ hàng
Đoàn Thanh Tùng

Speaker PPNgày: 08-08-2020 bởi: Mr Tuấn Anh

Đoàn Thanh Tùng

Giám đốc DNXH Hải Đăng, một tổ chức có ảnh hưởng trong giới LGBTQ và là chủ tịch mạng lưới tiếng nói Thanh niên châu Á Thái Bình Dương – Youth Voices Count. Năm 2016, Hải Đăng đăng ký trở thành DNXH, là một trong những DNXH làm về sức khoẻ, thanh niên và LGBT đầu tiên tại Hà Nội. Năm 2019, anh được trao giải thưởng Hero hạng mục Young Achiever cho lãnh đạo trẻ khu vực châu Á Thái Bình Dương, giải thưởng dành cho người đóng góp cải thiện cuộc sống LGBT của tổ chức quốc tế Apcom.