Giỏ hàng
Lưu Thị Thảo Nguyên

Speaker PPNgày: 15-08-2020 bởi: Mr Tuấn Anh

Lưu Thị Thảo Nguyên

Chị hiện đang nghiên cứu chuyên sâu về DNXH tại Việt Nam, thuộc chương trình nghiên cứu Tiến sĩ tại ĐH RMIT, Úc. Chị Nguyên có kinh nghiệm 7 năm xây dựng chương trình học và giảng dạy chuyên ngành Marketing tại các trường ĐH RMIT, FPT, Hà Nội.