Giỏ hàng
Trương Hoàng Đạt

Speaker PPNgày: 15-08-2020 bởi: Mr Tuấn Anh

Trương Hoàng Đạt

Với hơn 10 năm kinh nghiệm tư vấn pháp luật về Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư, Luật Thương mại và hợp đồng kinh doanh thương mại, tư vấn về xử lý tranh chấp tại trọng tài, tòa án các hợp đồng liên quan