Giỏ hàng
Zenny Trần

Speaker PPNgày: 15-08-2020 bởi: Mr Tuấn Anh

Zenny Trần

Chị có kinh nghiệm 4 năm làm việc tại Amazon với vai trò Retail Vendor Manager/Buyer và Merchandising Manager, 4 năm làm việc tại Lazada (Alibaba) với vai trò VP, FMCG Director; VP, Regional Head of Grocery & Pet Supplies; VP Regional Merchandising, Toys Kids & Babies
Kinh nghiệm hơn 1 năm làm việc tại Stackline với vai trò Senior Manager, Ecommerce Strategy