Giỏ hàng
Nguyễn Vũ Phú Linh

Speaker PPNgày: 15-08-2020 bởi: Mr Tuấn Anh

Nguyễn Vũ Phú Linh

Chuyên gia Đào tạo và Tư vấn về các kỹ năng lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp. Anh từng làm Quản lý đào tạo tại các ngân hàng lớn của Việt Nam như TP Bank, FE Credit, Home Credit,… cũng như là làm tư vấn cho các Giám đốc phát triển cá nhân của các công ty vừa và nhỏ tại Việt Nam.