Giỏ hàng
Phiên thảo luận (Diễn ra đồng thời)

Agenda 4Ngày: 12-05-2020 bởi: Mr Tuấn Anh

Phiên thảo luận (Diễn ra đồng thời)

Phòng 1: Thị trường đầu ra cho các sản phẩm được tạo ra bởi nhóm yếu thế

  • Diễn giả: Anh Huỳnh Hạnh Phúc (Green Connect), Chị Nguyễn Thị Lê Na ​(​Cam Vinh Kỳ Yế​n), Anh Phạm Viết Hoài (Kym Việt).
  • Điều phối phiên thảo luận: Chị Đoàn Thanh Hải (Hội đồng Anh Việt Nam).
Phòng 2: Cơ chế tuyển dụng và xây dựng văn hóa đối với doanh nghiệp có sử dụng lao động nhóm yếu thế
  • Diễn giả: ​Chị ​Đặng Thị Hương ​(Hope Box)​, Chị Sùng Thị Lan ​(Hợp tác xã Mường Hoa​), Chị Minh Trang (Hộp Háo Hức)
  • Điều phối phiên thảo luận: Chị Nguyễn Phương Huỳnh (Vietseeds Foundation).
Phòng 3: Nhu cầu chưa được đáp ứng của các nhóm yếu thế - Cơ hội thị trường còn bỏ ngỏ
  • Diễn giả: Anh Lê Đình Hiếu ​(​G.A.P. Institute & Hear Us Now​), Chị Tẩn Thị Shu ​(​Sapa O'Chau​), Anh Lê Hoàng Anh (Multi Vietnam), Anh Đoàn Thanh Tùng (DNXH Hải Đăng).
  • Điều phối phiên thảo luận: Chị Phạm Kiều Oanh ​(CSIP).
Phòng 4: Kinh nghiệm quốc tế về mô hình kinh doanh bao trùm (Ngôn ngữ​: Tiếng Anh - KHÔNG phiên dịch)
  • Diễn giả: Dr. Faiz Shah ​(​Yunus Center AIT Thailand​), Anh Max Han ​(Quỹ đầu tư & Vườn ươm ​Sopoong​, ​​Hàn Quốc), Anh Russ Neu​ (Quỹ đầu tư ​Quest Venture Singapore​).
  • Điều phối phiên thảo luận: Chị Hui Woon Tan (Alley 51 Ventures).