Giỏ hàng
Hoạt động trải nghiệm: Thiền tỉnh thức: Be here now - Hãy yêu nhau đi

Agenda 4Ngày: 12-05-2020 bởi: Mr Tuấn Anh

Hoạt động trải nghiệm: Thiền tỉnh thức: Be here now - Hãy yêu nhau đi

  • Người dẫn thiền: Chị Hồ Gia Anh Lê, Chuyên gia tư vấn và đào tạo về Mindfulness tại Đại học Yale-NUS Singapore