Giỏ hàng
Kinh doanh bao trùm: Chuyện người thật - Việc thật​ (Diễn ra đồng thời)

Agenda 4Ngày: 12-05-2020 bởi: Mr Tuấn Anh

Kinh doanh bao trùm: Chuyện người thật - Việc thật​ (Diễn ra đồng thời)

  • Phòng 1: Câu chuyện của Hope Box và cộng đồng chị em phụ nữ từng chịu bạo lực gia đình qua chia sẻ của chị ​​Đặng Thị Hương.
  • Phòng 2: Câu chuyện của G-link và cộng đồng người đồng tính nam qua chia sẻ của anh Lê Minh Thành.
  • Phòng 3: ​​Câu chuyện của Journey of the Senses​ và nhà hàng Noir – Dining in the Dark và cộng đồng người khuyết tật qua chia sẻ của anh Germ Doornbos (Ngôn ngữ: ​Tiếng Anh ​- Có phiên dịch).
  • Phòng 4: Câu chuyện của Cam Vinh Kỳ Yến và cộng đồng bà con nông dân miền Trung qua chia sẻ của ​chị Nguyễn Thị Lê Na.
  • Phòng 5: Câu chuyện của Hair salon Thành Nguyễn và cộng đồng người khiếm thính qua chia sẻ của ​anh Nguyễn Thái Thành.