Giỏ hàng
Workshop chuyên đề (Diễn ra đồng thời)

Agenda 4Ngày: 11-05-2020 bởi: Mr Tuấn Anh

Workshop chuyên đề (Diễn ra đồng thời)

Phòng 1: ​​Đầu tư tạo tác động xã hội tại Việt Nam và Đông Nam Á​

• Diễn giả: Chị Đỗ Hồng Yến ​(​Patamar Capital​​​)

Phòng 2: Bài toán thu hút và giữ chân nhân tài đối với doanh nghiệp tạo tác động xã hội​ 

• Diễn giả​: Anh Lê Hải Nguyên (Viimpact)

Phòng 3: ​​Đa dạng hóa kênh phân phối sản phẩm với Thương mại điện tử​ 

• Diễn giả​: Chị Vũ Ánh Tuyết (Lazada Vietnam)

Phòng 4: ​​​Vốn ít ý tưởng nhiều: Nghệ thuật thu hút khách hàng​ 
• ​Diễn giả​: Chị Ngô Thùy Ngọc Tú (YOLA)