Giỏ hàng
Tự tay thiết kế lịch trình cho chính mình

WHY SHOULD YOU JOIN?Ngày: 31-05-2020 bởi: Mr Tuấn Anh

Tự tay thiết kế lịch trình cho chính mình

Với phiên bản ONLINE (Toạ đàm trực tuyến), người tham dự có thể tự thiết kế lịch trình của mình bằng cách lựa chọn những phòng hội thảo với chủ đề phù hợp với nhu cầu tìm hiểu của bản thân.
Kinh doanh bao trùm với nhóm thụ hưởng là Nhân viên, Người cung cấp hay chính Những khách hàng?
Tìm hiểu những vấn đề Doanh nghiệp tạo tác động xã hội: Từ nhân sự, tài chính tới thuyết phục khách hàng?
Nội dung của bạn - Hành trình của bạn là do bạn lựa chọn!