Giỏ hàng
Học hỏi từ 20 diễn giả truyền cảm hứng và 40 doanh nghiệp tạo tác động xã hội

WHY SHOULD YOU JOIN?Ngày: 11-05-2020 bởi: Mr Tuấn Anh

Học hỏi từ 20 diễn giả truyền cảm hứng và 40 doanh nghiệp tạo tác động xã hội


Diễn đàn Doanh nghiệp taọ Tác động xã hội với 20 diễn giả hoạt động trong nhiều lĩnh vực đa dạng, chia sẻ nhiều góc nhìn và bài học hữu ích.
Đặc biệt Diễn đàn Doanh nghiệp taọ Tác động xã hội 2020 mang tới cái nhìn mới mẻ hơn về hệ sinh thái doanh nghiệp tạo tác động trên thế giới với phòng hội thảo từ các chuyên gia tại các nước Đông Nam Á và thế giới.
Bên cạnh đó, các bạn hãy cùng Seed Planter lắng nghe câu chuyện và cái nhìn thực tiễn từ 40 Doanh nghiệp tạo Tác động trên thế giới, trải nghiệm sản phẩm thực sự từ các doanh nghiệp nhé!