Giỏ hàng
Những ai nên tham gia chương trình này?

FAQ Upcoming SummitNgày: 11-05-2020 bởi: Mr Tuấn Anh

Những ai nên tham gia chương trình này?

Nếu bạn là học sinh,sinh viên:

Chương trình mang tới sự chia sẻ gần gũi, chuyên sâu từ các doanh nghiệp xã hội giúp bạn có thể hiểu rõ về những cơ hội và thách thức một doanh nghiệp xã hội phải đối mặt. Từ đó, bạn có thể hiểu rõ hơn về định hướng nghề nghiệp của bản thân và các cơ hội việc làm trong tương lai.


Nếu bạn là người trẻ đang có ý định bắt đầu mô hình kinh doanh riêng của mình:
Đến với Diễn đàn, các bạn trẻ có mong muốn khởi tạo doanh nghiệp xã hội sẽ được tiếp thêm nguồn động lực to lớn để thực hiện giấc mơ của mình từ cơ hội tuyệt vời tiếp xúc với các mô hình kinh doanh của doanh nghiệp xã hội cũng như các kiến thức vận hành doanh nghiệp.


Nếu bạn là chủ một doanh nghiệp tạo tác động xã hội:
Bạn sẽ có cơ hội được gặp gỡ, giao lưu với các doanh nghiệp xã hội trên cả nước. Diễn đàn sẽ là mạng lưới rộng lớn để bạn có thể kết nối, chia sẻ và hợp tác xúc tiến cho doanh nghiệp của mình.