Giỏ hàng
Chương trình sử dụng ngôn ngữ nào?

FAQ Upcoming SummitNgày: 11-05-2020 bởi: Mr Tuấn Anh

Chương trình sử dụng ngôn ngữ nào?

Ngôn ngữ chính của chương trình là tiếng Việt. Đối với các nội dung truyền tải có sự tham gia của diễn giả người nước ngoài, ban tổ chức sẽ hỗ trợ dịch Anh-Việt cho người tham gia.