Giỏ hàng
Doanh nghiệp tạo tác động xã hội (Impact Enterprise) là gì?

FAQ Upcoming SummitNgày: 11-05-2020 bởi: Mr Tuấn Anh

Doanh nghiệp tạo tác động xã hội (Impact Enterprise) là gì?

Doanh nghiệp tạo tác động xã hội (Impact Enterprise) là một mô hình mới xuất hiện tại Việt Nam, mang sứ mệnh giải quyết các thách thức xã hội và tổ chức vận hành như doanh nghiệp thương mại truyền thống. Chính tính lai ghép giữa sứ mệnh tạo tác động xã hội và mô hình bao gồm các hoạt động kinh doanh, thương mại đã tạo nên tính đa dạng và sự sáng tạo trong cách vận hành, tổ chức IE. IE hướng tới trao quyền cho cộng đồng, khuyến khích sự tham gia của cộng đồng vào việc điều hành và dẫn dắt hoạt động. Mọi quyết định của IE đều cân nhắc và cân bằng các chỉ tiêu về kinh doanh, lợi nhuận và các chỉ tiêu tác động xã hội, môi trường.