Giỏ hàng
Chương trình Đào tạo (Training)

FAQ PP 2Ngày: 06-08-2020 bởi: Lê Ngọc Hùng

Chương trình Đào tạo (Training)

Các startup sẽ tham gia các buổi đào tạo để tập trung phát triển, hoàn thiện hình kinh doanh và lên chiến lược thu hút khách hàng, gia nhập thị trường. Mỗi buổi đào tạo sẽ có tài liệu chi tiết hướng dẫn và bài tập thực tế áp dụng vào ngay trong hoạt động hiện tại của startup.