Giỏ hàng
Chương trình Tư vấn 1-1 (Office Hour)

FAQ PP 2Ngày: 06-08-2020 bởi: Lê Ngọc Hùng

Chương trình Tư vấn 1-1 (Office Hour)

Startup sẽ có cơ hội gặp gỡ 1-1 với các chuyên gia có trên 5 năm kinh nghiệm thực tiễn về các mặt xây dựng và phát triển doanh nghiệp như Nghiên cứu thị trường, Phỏng vấn Khách hàng, Quản lý tài chính, Marketing & Sales, Pháp lý, … để giải đáp các câu hỏi về mặt chuyên môn và có những nhận xét/đánh giá kịp thời về phương hướng hoạt động hiện tại của doanh nghiệp.