Giỏ hàng
Phạm Kiều Oanh - Speaker

Speaker - Facilitator SC7Ngày: 20-06-2020 bởi: Mr Tuấn Anh

Phạm Kiều Oanh - Speaker

Chị Phạm Kiều Oanh là người sáng lập và giám đốc điều hành của Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng CSIP. Chị là người tiên phong và là một chuyên gia trong lĩnh vực phát triển doanh nghiệp xã hội, bảo vệ trẻ em và quyền phụ nữ.

Chị Oanh là một trong những người đồng sáng lập Mạng lưới Doanh nghiệp xã hội ASEAN, là thành viên của Hiệp hội đầu tư Thiện doanh Châu Á, người sáng lập Câu lạc bộ Doanh nhân Xã hội Việt Nam. Trong 20 năm qua, chị nắm giữ nhiều vị trí quan trọng trong các doanh nghiệp nhà nước, các tổ chức phi chính phủ quốc tế và Liên Hợp Quốc.