Giỏ hàng
Hoàng Tuấn Anh - Facilitator

Speaker - Facilitator SC7Ngày: 15-10-2019 bởi: Mr Tuấn Anh

Hoàng Tuấn Anh - Facilitator

Từng trải qua nhiều vị trí lãnh đạo tại AIESEC Việt Nam, Tuấn Anh có hơn 8 năm kinh nghiệm trong những hoạt động phát triển năng lực và tiềm năng lãnh đạo cho giới trẻ. Ngoài ra, Tuấn Anh còn được nhận chứng chỉ của Hội Đồng Anh, là tập huấn viên phát triển sáng tạo xã hội, có nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng và triển khai nhiều hoạt động học tập thông qua trải nghiệm nhằm nâng cao nhận thức về bản thân, sự tự tin, khả năng đối thoại đa văn hoá và hợp tác hiệu quả. Hiện nay, Tuấn Anh đang quản lý và hỗ trợ mảng Nhân Tài và Tổ Chức tại Unilever Đông Nam Á và châu Úc , một trong những tập đoàn dẫn đầu thế giới về phát triển bền vững. Ở Seed Planter, anh là Co-Founder phụ trách mảng People & Culture (Con người & Văn hóa) và Marketing.