Giỏ hàng
Hoàng Tuấn Anh

Seed Planter TeamNgày: 14-10-2019 bởi: Lê Ngọc Hùng

Hoàng Tuấn Anh

Đối với Tuấn Anh, lãnh đạo không phải là một chức danh hay chức vụ, đó là một cách sống được theo đuổi bởi những cá nhân luôn sẵn sàng đồng cảm với những trăn trở của cộng đồng, nắm bắt mọi cơ hội để phục vụ và tạo nên sự thay đổi tích cực. Chính niềm tin đó đã giúp Tuấn Anh giữ vững ngọn lửa đam mê của mình trong những hoạt động phát triển năng lực và tiềm năng lãnh đạo cho giới trẻ trong 08 năm qua. Tuấn Anh đã từng trải qua nhiều vị trí lãnh đạo tại AIESEC Việt Nam, góp phần định hướng tổ chức trong việc khơi gợi nguồn cảm hứng và phát triển năng lực cho hàng nghìn bạn trẻ trở thành những hạt nhân thay đổi tích cực cho xã hội. 


Nhận chứng chỉ của Hội Đồng Anh, Tuấn Anh trở thành tập huấn viên phát triển năng lực lãnh đạo và sáng tạo xã hội, có nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng và triển khai nhiều hoạt động trải nghiệm nhằm nâng cao nhận thức về bản thân, sự tự tin, khả năng đối thoại đa văn hoá và hợp tác hiệu quả. 


Hiện tại Tuấn Anh đang theo theo đuổi sự nghiệp của mình tại Unilever, một trong những tập đoàn dẫn đầu thế giới về phát triển bền vững. Anh phụ trách về mảng con người và văn hóa tại Seed Planter. Anh tin rằng sự chung tay góp sức từ các tổ chức đến từ mọi lĩnh vực là cần thiết để tạo nên những chuyển biến  đột phá cho xã hội.