Giỏ hàng
Amy Phan

Seed Planter TeamNgày: 14-10-2019 bởi: Lê Ngọc Hùng

Amy Phan

Bên cạnh chuyên môn trong lĩnh vực nghiên cứu thị trường, Amy dành nhiều thời gian tham gia xây dựng hệ sinh thái dành cho doanh nghiệp tạo tác động xã hội và khuyến khích các thông lệ phát triển bền vững tại Việt Nam và Đông Nam Á. Hành trình của Amy bắt đầu từ năm 2008 trong vai trò tình nguyện viên cho tổ chức Solidarités Jeunesses Việt Nam trong một dự án phục vụ bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Sau đó, Amy tham gia chương trình mùa hè hỗ trợ 1 tổ chức phi chính phủ về phúc lợi động vật tại Ấn Độ và dành 5 năm dẫn dắt mạng lưới AIESEC trong sứ mệnh phát triển khả năng lãnh đạo và xây dựng các dự án tạo tác động xã hội của người trẻ, đặc biệt tại khu vực tại châu Á - Thái Bình Dương. Năm 2014, Amy trở thành một trong những thành viên nòng cốt của mạng lưới điều phối viên quốc gia chương trình “Công dân tích cực” trực thuộc Hội đồng Anh, một chương trình nhằm khuyến khích học hỏi thông qua đối thoại đa văn hóa và việc phát triển cộng đồng tại địa phương và toàn cầu thông qua các dự án hành động vì xã hội. Amy hiện phụ trách mảng phát triển sản phẩm và đối tác tại Seed Planter.