Giỏ hàng
Tôi có công chuyện nên không thể tham gia đầy đủ 3 ngày, như vậy đơn đăng kí của tôi có được chấp nhận không?

FAQ - Seeding CampNgày: 11-04-2020 bởi: Mr Tuấn Anh

Tôi có công chuyện nên không thể tham gia đầy đủ 3 ngày, như vậy đơn đăng kí của tôi có được chấp nhận không?

Do Seeding camp áp dụng phương pháp học tập thông qua trải nghiệm, trong đó 3 ngày học liền mạch với nhau, Ban tổ chức khuyến khích bạn tham gia đầy đủ để có trải nghiệm trọn vẹn nhất. Trong trường hợp không thể thu xếp được, bạn hãy chia sẻ thời gian tham gia cụ thể trong đơn đăng kí để Ban tổ chức cân nhắc và quyết định nhé.