Giỏ hàng
Có bao nhiêu người được chọn tham gia Seeding Camp?

FAQ - Seeding CampNgày: 11-04-2020 bởi: Mr Tuấn Anh

Có bao nhiêu người được chọn tham gia Seeding Camp?

Để đảm bảo chất lượng, chỉ có 30 người đăng ký và đóng phí đầu tiên được chọn để tham gia vào Seeding Camp kể từ ngày mở đơn đăng ký. Nếu có nhiều hơn đủ để tạo thành một nhóm trên 15 người nữa, BTC sẽ cân nhắc mở Chương trình tiếp theo trong tháng.