Giỏ hàng
Hoạt động trên lớp

Agenda 2Ngày: 08-05-2020 bởi: Mr Tuấn Anh

Hoạt động trên lớp

– Tổng kết về Bước 1 và Bước 2 trong mô hình Design Thinking.
– Tìm hiểu và thực hành Bước 3: Ideate (Lên ý tưởng).
– Giới thiệu về các bước còn lại trong Design Thinking:
• Bước 4: Rapid prototype (Tạo mẫu nhanh).
• Bước 5: Test (Kiểm tra)

Phân loại


Bài viết gần đây