Giỏ hàng
Tọa đàm “Nắm bắt cơ hội hợp tác và hỗ trợ cho Doanh nghiệp tạo tác động xã hội” (*)

Agenda IES 2021 phần 2Ngày: 14-05-2021 bởi: Mr Tuấn Anh

Tọa đàm “Nắm bắt cơ hội hợp tác và hỗ trợ cho Doanh nghiệp tạo tác động xã hội” (*)

Tọa đàm 1: Các cuộc thi, vườn ươm - Bệ phóng cho DNTTĐXH

  • Lắng nghe chia sẻ thực tế của các doanh nghiệp về lợi ích, cơ hội từ các cuộc thi, chương trình vườn ươm

Tọa đàm 2: Đối tác chiến lược và cơ hội hợp tác để nhân rộng tác động

  • Lắng chia sẻ về cơ hội hợp tác với các tổ chức phát triển, cơ quan văn hoá và doanh nghiệp để tăng đà phát triển cho DNTTĐXH