Giỏ hàng
Workshop chuyên đề “Nâng cao năng lực phát triển cho Doanh nghiệp tạo tác động xã hội” (*)

Agenda IES 2021 phần 2Ngày: 14-05-2021 bởi: Mr Tuấn Anh

Workshop chuyên đề “Nâng cao năng lực phát triển cho Doanh nghiệp tạo tác động xã hội” (*)

Workshop 1: Giải quyết bài toán nhân sự cho các doanh nghiệp làm việc với nhóm yếu thế

  • Cùng học hỏi cách tuyển dụng, đào tạo, phát triển đội ngũ nhân sự thuộc nhóm yếu thế

Workshop 2: Chọn phương thức huy động nguồn lực tài chính nào cho DNTTĐXH?

  • Tìm hiểu đặc điểm các phương thức huy động nguồn lực tài chính và đưa ra lựa chọn thích hợp cho từng giai đoạn phát triển của doanh nghiệp?

Workshop 3: Xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp với sứ mệnh phục vụ xã hội - môi trường

  • Tham gia để hiểu hơn về xây dựng thương hiệu và duy trì “lời hứa" với cộng đồng, các phương thức để DNTTĐXH với nguồn lực hạn chế xây dựng thương hiệu lâu dài và tiếp cận khách hàng hiệu quả