Giỏ hàng
Chương trình kết thúc với buổi Demo Day

PP 20/09Ngày: 08-08-2020 bởi: Mr Tuấn Anh

Chương trình kết thúc với buổi Demo Day

Trong buổi tổng kết cuối cùng, startup sẽ trình bày mô hình kinh doanh hoàn thiện với tất cả kiến thức và kinh nghiệm thực tế có được trong quá trình tham gia Pursuing Purpose.

Phân loại


Bài viết gần đây