Giỏ hàng
Đa dạng hoạt động mỗi tháng bao gồm Training, Mentorship & Office Hours Cụ thể chương trình ở phần

PP 10/09Ngày: 08-08-2020 bởi: Mr Tuấn Anh

Đa dạng hoạt động mỗi tháng bao gồm Training, Mentorship & Office Hours Cụ thể chương trình ở phần "Xem thêm"

Tháng 09/2021

 • Khai mạc chương trình
 • Đào tạo: Thiết kế mô hình Kinh doanh
 • Cố vấn: Giới thiệu cố vấn (Mentor) và buổi gặp gỡ 01

 

Tháng 10/2021

 • Chương trình Đào tạo (Training #02): Xây dựng Lợi thế cạnh tranh và Giá trị độc nhất
 • Chương trình Cố vấn (Mentorship): Buổi gặp gỡ #02
 • Tư vấn 1-1 (Office Hours):  Xây dựng Lợi thế cạnh tranh, giá trị độc nhất; Các kỹ năng lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp hiệu quả
 • Chia sẻ tự chọn: “Nhìn vào bên trong” để phát triển năng lực cá nhân

 

Tháng 11/2021

 • Chương trình Đào tạo (Training #03): Thiết kế sản phẩm & thu hút khách hàng
 • Chương trình Cố vấn (Mentorship): Buổi gặp gỡ #03
 • Tư vấn 1-1 (Office Hours): Xác định tệp khách hàng, phỏng vấn khách hàng và người dùng, thu hút và thuyết phục khách hàng, Marketing

 

Tháng 11/2021

 • Chương trình Đào tạo (Training #04): Quản lý tài chính
 • Chương trình Cố vấn (Mentorship): Buổi gặp gỡ #04
 • Tư vấn 1-1 (Office Hours): Quản lý tài chính, tính toán khả năng hòa vốn và tiên đoán dòng tiền trong 3,6,12 tháng, các nguồn vốn dành cho doanh nghiệp tạo tác động xã hội, và cách tối ưu hóa bộ máy vận hành của doanh nghiệp

 

Tháng 12/2021

 • Chương trình Đào tạo (Training #5): Đo lường khả năng tạo tác động xã hội & Chiến lược 12 tháng
 • Tổng kết: Chào bán sản phẩm giả định (Pitch Demo)
 • Chương trình Cố vấn (Mentorship): Buổi gặp gỡ #05 (kết thúc)
 • Tư vấn 1-1 (Office Hours): Hoạch định chiến lược phát triển, các quy định pháp lý, cách đàm phán hợp đồng, và tìm hiểu hệ sinh thái doanh nghiệp tạo tác động xã hội và các sự hỗ trợ liên quan tại Việt Nam

Phân loại


Bài viết gần đây