Giỏ hàng
Trương Bá Tùng, CEO, Tập đoàn Thiên Lộc

Nhận xét PPNgày: 12-06-2020 bởi: Mr Tuấn Anh

Trương Bá Tùng, CEO, Tập đoàn Thiên Lộc

"Mình mở rộng được mối quan hệ xã hội và học được rất nhiều từ các anh chị, từ cách gọi vốn, pitching, tuyển thực tập viên, và tự tin hơn với vai trò lãnh đạo."