Giỏ hàng
Những ai nên tham gia chương trình này?

FAQNgày: 05-11-2019 bởi: Lê Ngọc Hùng

Những ai nên tham gia chương trình này?

Chương trình chào đón tất cả những ai quan tâm tới việc tạo ra các giá trị tích cực cho cộng đồng, hoặc muốn tìm hiểu thêm về mô hình doanh nghiệp tạo tác động xã hội qua các câu chuyện và trải nghiệm thực tế.

Chương trình đặc biệt hữu ích đối với những người trẻ mong muốn hoặc bắt đầu khởi nghiệp, đang tìm kiếm một hướng đi mới cho mô hình kinh doanh của mình, và đối với các đơn vị phi lợi nhuận đang trăn trở tìm hướng đi cho bài toán tự chủ và bền vững tài chính trong vận hành tổ chức.