Giỏ hàng
Tiến sĩ Heidi Neck

Ban cố vấnNgày: 14-10-2019 bởi: Lê Ngọc Hùng

Tiến sĩ Heidi Neck

Giáo sư Heidi Neck tại Babson College, Faculty Director của Babson’s Symposia for Entrepreneurship Educators (SEE)—chương trình huấn luyện và phát triển giáo trình đào tạo khởi nghiệp trên toàn thế giới.

 Đồng thời cô là tác giả giáo trình “Teaching Entrepreneurship: A Practice-Based Approach”, đạt giải “5 textbook triển vọng 2018”,  và là Chủ tịch của United States Association for Small Business & Entrepreneurship USASBE