Giỏ hàng
Hoạt động trên lớp

Agenda3Ngày: 08-05-2020 bởi: Mr Tuấn Anh

Hoạt động trên lớp

– Entrepreneurship Round table (Bàn tròn khởi nghiệp): Trò chuyện cùng các Doanh nghiệp tạo tác động xã hội.
– Thuyết trình nhóm về các case-study Doanh nghiệp tạo tác động xã hội.
– Tìm hiểu về mô hình Social Lean Canvas (Mô hình Kinh doanh tinh gọn tạo tác động xã hội).

Phân loại


Bài viết gần đây