Giỏ hàng
Agenda Diễn đàn Doanh nghiệp tạo tác động xã hội 2021

Agenda Summit 2021Ngày: 12-05-2021 bởi: Mr Tuấn Anh

Agenda Diễn đàn Doanh nghiệp tạo tác động xã hội 2021

Diễn đàn Doanh nghiệp tạo tác động xã hội 2021 được tổ chức vào Thứ Bảy ngày 26 tháng 6 năm 2021 với các mốc thời gian hoạt động như sau:

9h00 - 9h15

Giới thiệu về Diễn đàn Doanh nghiệp tạo tác động xã hội 2021

9h15 - 9h45

Phát biểu khai mạc “Thách thức tạo sức bật - Kinh doanh vì một tương lai bền vững”

9h45 - 10h00

Nghỉ giải lao

10h00 - 10h45

Chuyện Gieo mầm: Sứ mệnh khởi nghiệp của Doanh nghiệp tạo tác động xã hội

10h45 - 11h00

Nghỉ giải lao

11h00 - 11h45

Phiên thảo luận với chủ đề “THÍCH ỨNG”

11h45 - 12h15

Nghỉ trưa

12h15 - 12h30

Hoạt động warm-up

12h30 - 13h00

Trò chuyện & Khung giờ “BUY SOCIAL”

13h00 - 13h45

Rocket Pitch: Cuộc thi tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp về mô hình kinh doanh tạo tác động xã hội

13h45 - 14h00

Nghỉ giải lao

14h00 - 14h45

Workshop chuyên đề “Nâng cao năng lực phát triển cho Doanh nghiệp tạo tác động xã hội”

14h45 - 15h00

Nghỉ giải lao

15h00 - 15h45

Phiên thảo luận với chủ đề “HỖ TRỢ XÃ HỘI”

15h45 - 16h00

Bế mạc

16h00 - 16h45

Thời gian giao lưu, kết nối

Phân loại


Bài viết gần đây