Giỏ hàng
Tọa đàm “Thích ứng trong hành trình trở thành Doanh nhân tạo tác động xã hội” (*)

Agenda IES 2021 phần 1Ngày: 14-05-2021 bởi: Mr Tuấn Anh

Tọa đàm “Thích ứng trong hành trình trở thành Doanh nhân tạo tác động xã hội” (*)

Tọa đàm 1: COVID-19: các doanh nghiệp đã chuyển mình như thế nào để vượt bão?

  • Bàn luận về những khó khăn DNTTĐXH gặp phải trong đại dịch, biện pháp áp dụng và bài học kinh nghiệm để đối mặt với thử thách trong tương lai

Tọa đàm 2: Hành trình trở thành Doanh nhân tạo tác động: Thích ứng là chìa khóa phát triển

  • Học hỏi cách các DNTTĐXH huy động nguồn lực từ địa phương và phát triển hệ sinh thái kinh doanh bền vững ở địa phương